Aanmelden als lid

Als lid wordt u aangemeld bij de NTFU en gaat u akkoord met de gegevensverwerking door de NTFU.
De volgende gegevens worden door de NTFU verwerkt:
-naam
-geslacht
-geboortedatum
-adres
-(mobiele) telefoonnummer
-emailadres
-naam en telefoonnummer voor noodgevallen (ICE)
-lidmaatschapsnummer betrokkene
-lidmaatschapsnummer vereniging
-land
-provincie
-overige door  de Vereniging naar eigen inzicht aangeleverde persoonsgegevens