Toerclub Rijnmond

Toerfietsen bij TC Rijnmond
TC Rijnmond is een toerfietsclub, die in 1979 is opgericht met het doel sportief recreatief fietsen te bevorderen. Het gaat hierbij om toerfietsen. Bij onze activiteiten is er dus geen sprake van winnaars of verliezers. De enige prestatie die geldt is het volbrengen van de fietstocht, volgens het principe samen uit – samen thuis. Wij wachten op achterblijvers en helpen deelnemers met pech.

Wat doet TC Rijnmond?
TC Rijnmond organiseert het gehele jaar door tientallen fietstochten in groepsverband, variërend in lengte van 50 tot 200km, en op clubavonden in de winter interessante lezingen en presentaties over het toerfietsen.

Onderstaand is een aantal beleidsuitgangspunten weergeven, waarin TC Rijnmond duidelijk maakt op welke wijze het toerfietsen binnen de vereniging vormgegeven wordt. Deze uitgangspunten zullen jaarlijks worden geëvalueerd.

 

Tochten
TC Rijnmond maakt qua tochten  onderscheid in groepstocht(GT), vrije toertocht (VT) en clubtocht (CT)

Als groepstocht (GT) worden  de Omloop van Rotterdam, Kromme Mijdrechttocht en Middelharnis aangemerkt. Tochten met duidelijke  herkenbare, tempobepalende voorrijders(gemiddelde snelheid van 25 km-uur).  Voorrijders mogen niet worden gepasseerd. Aan het eind van de groep enkele ervaren rijders. Ook de openings- en sluitingstocht wordt als een groepstocht gereden.

Bij een vrije toertocht (VT)- de zondagsritten – kan je zelf een keuze maken of je individueel dan wel in groepsverband deelneemt. Individueel fiets je aan de hand van een routebeschrijving of route op de GPS. Je bepaalt je eigen tempo. Deelnemen in groepsverband heeft als voordeel dat je niet zelf op de route hoeft te letten. Nadeel is dat het tempo net iets te hoog of te laag ligt. Een clubtocht (CT) – vastgestelde toertochten op het toerprogramma – wordt altijd in groepsverband gereden.

Routes
TC Rijnmond stelt jaarlijks een toerprogramma op. In het toerprogramma worden groepstochten (GT) en clubtochten (CT) opgenomen. Daarnaast wordt in de periode maart tot met september tochten op zaterdagen bij andere verenigingen gepland.

Voor de vrije toertochten (VT) zijn de data wel opgenomen in het toerprogramma. Deze zijn niet benoemd, maar worden voor vertrek onderling afgestemd. Leden kunnen tochten voostellen, mits deze tijdig voorzien van routekaartje/Garmin worden ingediend bij de toercommissie.

Alle tochten en mogelijk ook de door de leden aangegeven vrije toertochten staat op www.gpsies.com. De routes worden tijdig op de website van TC Rijnmond aangekondigd om te downloaden.

Eén of meerdere deelnemers hebben tijdens de toertocht een GPS. De wegkapitein wijst één deelnemer aan met GPS aan die de route aangeeft. Hij of zij bepaalt de route. Het is niet noodzakelijk dat betrokkene als voorrijder fungeert, maar moet zich wel voorin bevinden om aanwijzingen te geven.

Wegkapiteins en voorrijders
Met elke groep fietsen er één of twee wegkapiteins mee. Zij bepalen de route en de snelheid. De deelnemers worden geacht aanwijzingen van deze wegkapiteins op te volgen.

Voor het vertrek wordt door de wegkapiteins worden aangegeven welke onderscheidenlijke groepen aan de start staan. Als het toerprogramma het niet vermeld welk rondje zal worden gereden, met welke afstand en waar er gepauzeerd wordt , zal de wegkapitein in overleg hier een beslissing over nemen.

Het indelen in verschillende groepen is wenselijk en soms zelfs noodzakelijk om ieder aan zijn/haar fietsplezier te laten komen. Gelet op het aantal deelnemers kan de wegkapitein beslissen qua veiligheid de ingedeelde  groep nog verder op te splitsen. De grootte  van de groepen kan variëren van 6 tot 16 personen.

Een toertocht kan met vaste voorrijders gereden worden, maar hoeft niet. Als de routebepaler zich voorin begeeft kan een ieder wisselend als voorrijder fungeren. De afspraak kan zijn dat het tweetal na 5 dan wel 10 km wordt afgelost. Bij veel wind is het zeer raadzaam in een molentje te rijden. M.a.w. na 5 km (of een nader te bepalen aantal kilometers) schuift de rechtse voorrijder naar achteren. De linkse voorrijder naar rechts en de linkse deelnemer op het tweede rijtje schuift naar voren en wordt voorrijder. Naar achteren toe werkt dat op de zelfde wijze. De wegkapitein houdt dat in de gaten en regelt dat.

Samen uit, samen thuis
TC  Rijnmond heeft het principe ‘samen uit , samen thuis’. We wachten op achterblijvers en helpen deelnemers met pech. Belangrijk is dat een ieder voortdurend oplet of degene die achter jou fietst nog volgt. Uitgangspunt is dat een ieder geoefend is om de aangegeven rijsnelheid  in de onderscheidenlijke  groepen te kunnen rijden. Om de aangegeven snelheid  gedurende een aantal uren te kunnen volhouden  is een racefiets of mountainbike een vereiste.

Het principe ‘samen uit, samen thuis’ vervalt echter als leden onderweg besluiten terug te gaan of van de route af te wijken.

Of als een persoon alleen op zijn/haar aangeven  de groep te willen verlaten. Echter dat kan niet als de groep te hard rijdt. Dan moet er worden gewacht.

Als een persoon structureel een groep ophoudt, omdat de verkeerde groep is gekozen zal worden gevraagd een volgende keer met een groep mee te rijden waarbij de snelheid lager is. Een volgende keer zal als het om de snelheid gaat geen rekening meer gehouden worden met de persoon.

Tip: een lid dat gedurende een aantal weken/maanden niet heeft gefietst doet er verstandig aan eerst individueel de vereiste conditie  te verkrijgen alvorens met de groep mee te gaan.

 

Wat voor soort fiets en kleding?

Om een snelheid van 25 km/uur of meer gedurende enkele uren te kunnen volhouden wordt een racefiets of mountainbike aangeraden.

Op zaterdag en zondag  tijdens de GT, CT en VT is het niet verplicht maar wel gewenst de clubkleding te dragen.

Pech onderweg?
Bij pech blijft de groep bij elkaar. Indien reparatie – in de meeste gevallen een lekke band verwisselen – problemen oplevert, krijg je hulp van andere deelnemers.

Waar vind je TC Rijnmond?
Het clubhuis van TC Rijnmond is gehuisvest bij de voetbalvereniging Hermes-DVS, Trimpad 12, Schiedam.
Zie Adres of Kaart en Route.

Wilt je eerst eens kennismaken met het toerfietsen?
Niet-leden zijn van hartelijk welkom bij TC Rijnmond ritten op zaterdag en zondag. Op dinsdag en donderdag wordt er overdag ook gefietst. Zie voor de verschillende vertrektijden het toerprogramma.
Aanmelden bij de start is voldoende, maar wil je niet voor verrassingen komen te staan, neem dan contact op met info@tcrijnmond.nl

Meer informatie:

Vraag het aan: info@tcrijnmond.nl