Algemene leden vergadering 12 Nov.

Vrijdag 12 november houden we de algemene ledenvergadering om 8:00 uur pm kantine Hermes DVS.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

Een aantal punten willen we bespreken zoals:

 • Ingekomen stukken,
 • Sponsoren TCR
 • Begroting 2022,
 • Voorstel contributie 2022,
 • Bestuurswijziging,
 • Omloop v Rotterdam,
 • NTFU/Fietssport,
 • Tour Agenda 2022,
 • Bio-Racer fietskleding.
 • WatVerderTerTafelKomt,
 • Rondvraag.

Tot ziens vrijdag 12 november,

Bestuur.

Reacties zijn gesloten.